Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10.04.1997r. KGZ
Nowe Prawo Energetyczne uchwalone zostało ustawą z dnia 10.04.1997r.
Ustawa ta określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
TPA - nowe możliwości zakupu energii elektrycznej KGZ
TPA skrót od Third Party Access określa trzy strony umowy na dostawę danego medium energetycznego. Te trzy strony to Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD), Operator Handlowy (OH) oraz Odbiorca.
Skorzystanie z zasady TPA szczególnie w zakresie zakupu energii elektrycznej stwarza szereg nowych możliwości związanych z różnymi formami zakupu energii elektrycznej przez jej odbiorców.
Optymalizacja zużycia i kosztów czyli zarządzanie energią elektryczną KGZ
Obowiązujące Prawo Energetyczne pozwala na skorzystanie z szeregu możliwości optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz racjonalizacji jej zużycia. Pełna optymalizacja jest możliwa tylko wówczas gdy Odbiorca zainstaluje odpowiedni sprzęt pomiarowy (liczniki, rejestratory, itp.) oraz wdroży system informatyczny, który pozwoli uzyskać dane o strukturze zużycia energii elektrycznej.
Grupa Bilansująca KGZ
Grupa Bilansująca jest to grupa podmiotów, wzajemnie bilansujących swoje dostawy energii elektrycznej i rozliczanych zgodnie z zasadami Regulaminu Grupy Bilansującej.
Uczestnikiem Grupy Bilansującej (UGB) może być każdy podmiot będący Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) czyli Odbiorca i w myśl IRiESP korzystający z zasady TPA. W ramach Grupy Bilansującej powinien występować podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) – Operator Grupy Bilansującej (OGB). Usługa Operatorska jest to usługa świadczona przez OGB na rzecz UGB, polegająca na obsłudze UGB, rozliczaniu Usługi Bilansowania oraz czasami pełnieniu funkcji Operatora Handlowego dla GB.


Siedziba firmy KGZ
KGZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 10
86-022 Dobrcz

tel: (+48) 510 100 213


e-mail: kgz@kgz-energia.pl
www.kgz-energia.pl
Seminaria i szkolenia KGZ
Zapraszamy na udziall w szeregu naszych szkoleń
Przydatne linki KGZ
Logowanie KGZ
Login:

Hasło

KGZ ENERGIA Sp. z o.o. 2010 | Wszystkie prawa zastrzeżone