TPA – nowe możliwości zakupu energii elektrycznej KGZ
TPA skrót od Third Party Access określa trzy strony umowy na dostawę danego medium energetycznego. Te trzy strony to Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD), Operator Handlowy (OH) oraz Odbiorca.
Skorzystanie z zasady TPA szczególnie w zakresie zakupu energii elektrycznej stwarza szereg nowych możliwości związanych z różnymi formami zakupu energii elektrycznej przez jej odbiorców.

Poniżej przedstawiono niektóre z nich:

1. „Umowa Taryfowa” – zakup energii elektrycznej zgodnie z obowiązującą i zatwierdzoną przez URE taryfą – Odbiorca zawiera jedną umowę na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej, nie jest wówczas zobowiązany do modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i dostosowania go do wymogów stawianych przez właściwego (lokalnego) Operatora Sieci Dystrybucyjnej. W chwili obecnej jest to najmniej korzystna forma zakupu energii elektrycznej przez Odbiorcę.

2. „Umowa Specjalna” – Odbiorca zawiera ją z lokalną Spółką Obrotu (OH). Wymaga ona rozdziału umowy na dwie części: część związaną z dystrybucją (tzw. przesył) i część związaną ze zużyciem (tzw. obrót). W zdecydowanej większości przypadków zachodzi konieczność modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z wymogami TPA. W takim przypadku Odbiorca uzyskuje możliwość negocjacji stawek taryfowych, okresu rozliczeniowego, sposobu rozliczenia przekroczeń mocy zamówionej oraz zmiany czasu płatności. Umowa dystrybucyjna pozostaje niezmiennie umową taryfową.

3. „Umowa TPA” – Podobnie jak w przypadku Umowy Specjalnej następuje rozdział dystrybucji i obrotu oraz konieczne jest dostosowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego do wytycznych Operatora Sieci Dystrybucyjnej (tzw. Warunki Techniczne). Umowy TPA mogą być zawierane z dowolnym podmiotem (Operatorem Handlowym) posiadającym koncesję na handel energią elektryczną. Od klienta oczekuje się zazwyczaj przesyłania grafików dotyczących zużycia zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu doby z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych. Umowa dystrybucyjna pozostaje niezmiennie umową taryfową. Obecnie jest to najbardziej opłacalna forma zakupu przez pojedynczych Odbiorców. Umowa tego typu wymaga precyzyjnego określania zapotrzebowania przez służby techniczne Odbiorcy lub firmę zewnętrzną z którą Odbiorca podpisał umowę na świadczenie tego rodzaju usługi lecz jednocześnie umożliwia uzyskanie oszczędności poprzez najniższą możliwą cenę zakupu energii elektrycznej w stosunku do ceny taryfowej – średnio jest to 10 – 15 % .

4. Aktywny udział w dobowo-godzinowym rynku energii elektrycznej. Takie rozwiązanie wymaga od odbiorcy spełnienia poniższych warunków:

a. zmodernizowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z wymogami właściwego (lokalnego) Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),

b. rozdział umów na dystrybucję i obrót energią elektryczną,

c. dostarczenie bardzo precyzyjnych grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do lokalnego OSD i do OH – tzw. kontraktowanie zakupów energii elektrycznej.

W chwili obecnej aktywny udział na rynku dobowo-godzinowym energii elektrycznej biorą głównie spółki obrotu, niezależni Operatory Handlowi (OH) oraz niektórzy wielcy odbiorcy przemysłowi. Ten sposób zakupu energii elektrycznej daje największe możliwości obniżenia kosztów zakupu czyli kontraktowania energii elektrycznej, wymaga to jednak pewnego zaangażowania służb po stronie Odbiorcy (makler lub wydział zarządzania zakupem energii elektrycznej) oraz wdrożenia bardzo sprawnego rozwiązania informatycznego działającego w trybie on-line.


Siedziba firmy KGZ
KGZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6 lok 71
00-845 Warszawa

tel: (+48-22) 43-46-477
fax: (+48-22) 48-69-785

e-mail: kgz@kgz-energia.pl
www.kgz-energia.pl
Seminaria i szkolenia KGZ
Zapraszamy na udziall w szeregu naszych szkoleń
Przydatne linki KGZ
Logowanie KGZ
Login:

Hasło

KGZ ENERGIA Sp. z o.o. 2010 | Wszystkie prawa zastrzeżone