Grupa Bilansująca KGZ
Grupa Bilansująca jest to grupa podmiotów, wzajemnie bilansujących swoje dostawy energii elektrycznej i rozliczanych zgodnie z zasadami Regulaminu Grupy Bilansującej.

Uczestnikiem Grupy Bilansującej (UGB) może być każdy podmiot będący Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) czyli Odbiorca i w myśl IRiESP korzystający z zasady TPA. W ramach Grupy Bilansującej powinien występować podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) – Operator Grupy Bilansującej (OGB). Usługa Operatorska jest to usługa świadczona przez OGB na rzecz UGB, polegająca na obsłudze UGB, rozliczaniu Usługi Bilansowania oraz czasami pełnieniu funkcji Operatora Handlowego dla GB.

Grupa Bilansująca daje możliwość zawarcia jednej umowy na zakup oraz wspólnego zamawiania energii elektrycznej dla wszystkich Uczestników Grupy Bilansującej (UGB) w tej samej cenie, zwykle niższej od tej którą mógłby uzyskać pojedynczy Uczestnik Grupy Bilansującej (UGB). Jest to możliwe z uwagi na to, że Grupa Bilansująca realizuje zakup hurtowy a więc proponowana cena zakupu energii elektrycznej będzie zdecydowanie korzystniejsza niż w przypadku indywidualnych zakupów dokonywanych przez poszczególne podmioty. Funkcjonowanie w ramach Grupy Bilansującej wymaga stosowania specjalizowanych narzędzi informatycznych realizujących zadania związane z pozyskiwaniem i archiwizacją danych pomiarowych (tzw. akwizycją danych) oraz wspomaganiem służb technicznych UGB w procesie prognozowania i grafikowania zapotrzebowania na energię elektryczną.

Instytucje samorządowe, korporacyjni odbiorcy biznesowi oraz odbiorcy indywidualni z punktu widzenia zakupu energii elektrycznej w chwili obecnej traktowani są jako niezależni odbiorcy dla każdej swojej jednostki lub obiektu. Tworzenie Grup Bilansujących pozwala na traktowanie Odbiorcy rozproszonego jako jeden podmiot handlowy na rynku energii i pozwala w pełni korzystać z zasady TPA, co jest jednoznaczne z obniżeniem kosztów zakupu energii elektrycznej dla każdego Uczestnika Grupy Bilansującej (UGB). KGZ Energia prowadzi działania umożliwiające przygotowanie i tworzenie Grup Bilansujących, występuje jako Operator Grupy Bilansującej (OGB) oraz wspiera swoich klientów w wyborze i wdrożeniu rozwiązań technicznych, informatycznych i formalnych umożliwiających korzystanie z dobrodziejstw funkcjonowania w ramach Grup Bilansujących na Dobowo – Bilansującym Rynku Energii Elektrycznej.


Siedziba firmy KGZ
KGZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6 lok 71
00-845 Warszawa

tel: (+48-22) 43-46-477
fax: (+48-22) 48-69-785

e-mail: kgz@kgz-energia.pl
www.kgz-energia.pl
Seminaria i szkolenia KGZ
Zapraszamy na udziall w szeregu naszych szkoleń
Przydatne linki KGZ
Logowanie KGZ
Login:

Hasło

KGZ ENERGIA Sp. z o.o. 2010 | Wszystkie prawa zastrzeżone